Navigace

Obsah

Platby na účty úřadu

Obec  dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtu. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.

 Bezhotovostní platby

  • Číslo účtu: 13 628 841/0100
  • bankovní spojení: Komerční banka
  • Abychom Vaši platbu mohli správně identifikovat, používejte prosím níže uvedený variabilní a specifický symbol
  • variabilní symbol pro platbu: číslo popisné
  • specifický symbol pro platbu: komunální odpad              1340
  •                                             voda                                        2310
  •                                             stočné                                     2321
  •                                             nájem bytu                              3612
  •                                             nájem nebytových prostor      3613
  •                                             poplatek z ubytovací kapacity 1345  

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech. 

Pondělí

8:00-11:30 12:30-16:30
     
Středa 8:00-11:30 12:30-16:30
Čtvrtek 8:00-11:30 12:30-15:30
Pátek 8:00-11:30 12:30-15:30

 

 

 

Místní poplatky

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce.

poplatky na rok 2018

                                                                                                    Splatnost

komunální odpad-osoby s trvalým pobytem v obci 350,- Kč/osoba/rok 30.6.2018
komunální odpad rekreační objekty 350,- Kč/rok/ objekt

30.6.2018

nájem vodoměru  200,- Kč/rok  31.3.2018
voda (odečet k 31.12.+30.6.)  17,- Kč/m3  31.3.+30.9.2018
 stočné-osoby s trvalým pobytem v obci  1.000,-Kč/osoba/rok  30.6.2018
 stočné rekreační objekty  1.170,- Kč/objekt/rok  30.6.2018
 poplatek za psa  150,-Kč za prvního a 200,-Kč za každého dalšího

 30.6.2018

poplatek z ubytovací kapacity (od 1.7.2018) 6,- Kč / za každé využité lůžko a den do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceníky

Ceník krátkodobých nájmů, nájmů pozemků, poskytovaných služeb a prodeje zboží č.1/2017 platný od 1.1.2018

Ceník stočného na rok 2018

Ceník krátkodobých nájmů, nájmů pozemků, poskytovaných služeb a prodeje zboží č. 1/2016 platný od 1.1.2017

Ceník stočného na rok 2017

Směrnice definující pravidla pro stanovení ceny stočného 5.3.2010