Navigace

Obsah

Obec Horní Studénky obdržela v roce 2020 dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu na podporu JSDH 2020 – Dotačního titulu „Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020“ na akci „Pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení pro JSDH Horní Studénky zřízené obcí Horní Studénky“ – prostředky pro osvětlení místa zásahu.

 Celková výše dotace Olomouckého kraje činí:  56 000,- Kč

z toho: investiční část 28 000,- Kč

neinvestiční část 28 000,- Kč

logo