Navigace

Obsah

Obecně závazné vyhlášky obce Horní Studénky schválené zastupitelstvem obce Horní Studénky

AKTUÁLNĚ PLATNÉ

Obecně závazná vyhláška č.3/2018 - požární řád

Řád veřejného pohřebiště obce Horní Studénky

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o místním poplatku z ubytovací kapacity

        Přihláška k registraci místního poplatku z ubytovací kapacity

        Přiznání místního poplatku z ubytovací kapacity - čtvrtletní

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce

Obecně závazná vyhláška obce Horní Studénky č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 1/2016 o nočním klidu

OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce HORNÍ STUDÉNKY

OZV poplatek za psy je  zde ke stažení

OZV poplatek za užívání veřejného prostranství je zde ke stažení

Směrnice definující pravidla pro stanovení ceny stočného 5.3.2010

 

ZRUŠENÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

OZV č. 2/2015 o místním poplatku za systém sběru, přepravy, ... komunálního odpadu

OZV č. 1/2012 - sběr a svoz komunálního odpadu je zde ke stažení

OZV č.1/2013, kterou se mení OZV č.1/2012 je zde ke stažení