Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Jaromíra Mináře  kterému jsou podřízeni:
 

  • Blanka Šanovcová - účetní obce
  • pracovníci vykonávající veřejně prospěšné práce

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2014: 
 

  • Miroslav Rýznar - starosta
  • Jaromír Minář- místostarosta
  • Bc.Bílá Helena - zastupitelka
  • Miroslav Fait- zastupitel
  • Ing. Marie Vacková - zastupitelka
  • Josef Minář - zastupitel


Složení výborů a komisí

Kontrolní výbor :

Ing. Marie Vacková - předsedkyně výboru

Bc. Helena Bílá - členka

Tomáš Kubíček - člen

Finanční výbor:

Kamil Papoušek - předseda výboru

Josef Minář - člen

Josef Babišta - člen

 

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Kulturněsociální komise

Miroslav Fait - předseda komise

Bc. Helena Bílá - členka

Viktor Turek - člen