Obsah

Rozpočet na rok 2015 byl zastupitelstvem obce schválen na zasedání zastupitelstva dne 12. PROSINCE 2014 pod číslem usnesení 2014/2/22.

Návrh rozpočtu předložený ke schválení ZDE KE STAŽENÍ