Obsah

Obec Horní Studénky obdržela v roce 2019 neinvestiční dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje – Dotačního titulu „Podpora venkovských prodejen" na akci „Podpora prodejen smíšeného zboží v obci Horní Studénky".

 Celková výše neinvestiční dotace Olomouckého kraje:  39.000,- Kč

logo

Stránka

  • 1

"U Marušky" - výloha

"U Marušky" - výloha

"U Marušky" - výloha

"U Marušky" - výloha

JEDNOTA - vstup

JEDNOTA - vstup

JEDNOTA - vstup

JEDNOTA - vstup

chodba OÚ č.p.44

chodba OÚ č.p.44


Stránka

  • 1