Obsah

Obec Horní Studénky obdržela v roce 2016  neinvestiční dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu na podporu JSDH – Dotačního titulu č.1 „Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky
a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2016“ na částečnou úhradu výdajů - zejména na nákup osobních ochranných prostředků členům JSDH – zásahové přilby a rukavice.

Celkové předpokládané náklady:   45.000,- Kč

Neinvestiční dotace Olomouckého kraje :  22.000,- Kč

Stránka

  • 1

 

JSDH

JSDH

 


Stránka

  • 1