Navigace

Obsah

Možnost získání ověřených dokumentů pro občany - Czech POINT
 
 
Na Obecním úřadě Horní Studénky je zřízeno pracoviště Czech POINT, kde je možné získat ověřené výstupy:
 • Živnostenský rejstřík / je třeba znát IČ /
 • Obchodní rejstřík  / je třeba znát IČ /
 • Rejstřík trestů  / předložit občanský průkaz nebo cestovní pas - fialový, zelený, cizinci - identifikační doklady/
 • Katastr nemovitostí  / je třeba znát katastrální území a některý z těchto údajů: číslo listu vlastnictví, číslo parcely, číslo budovy, číslo bytové jednotky /
 • Žádost o zřízení datové schránky /je třeba předložit občanský průkaz nebo cestovní pas - fialový, zelený, právnické osoby IČ, cizinci - identifikační doklady/
 • Registr živnostenského podnikání - fyzická osoba /je třeba předložit občanský průkaz nebo cestovní pas - fialový, zelený, cizinci - identifikační doklady/
 • Registr živnostenského podnikání - právnická osoba /je třeba předložit občanský průkaz nebo cestovní pas - fialový, zelený, cizinci - identifikační doklady/
 • Oznámení o zneplatnění přístupových údajů /je třeba předložit občanský průkaz nebo cestovní pas - fialový, zelený, cizinci - identifikační doklady/
 • Insolvenční rejstřík /je třeba znát IČ nebo osobní údaje/
 • Informační systém odpadového hospodářství /je třeba předložit občanský průkaz nebo cestovní pas - fialový, zelený, cizinci - identifikační doklady/
 • Informační systém o veřejných zakázkách /je třeba znát IČ nebo zahraniční číslo organizace/
 • Centrální registr řidičů /je třeba předložit občanský průkaz nebo cestovní pas - fialový, zelený, cizinci - identifikační doklady/
 • Autorizovaná konverze na žádost - autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu
 • Autorizovaná konverze na žádost - autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
Správní poplatek za vydání ověřeného výstupu je stanoven za první stránku ve výši 100,- Kč a za každou další započatou stránku ve výši 50,- Kč. Za výpis z Rejstříku trestů je stanoven poplatek v celkové výši 50,- Kč.
Poplatky je možno uhradit v pokladně obecního úřadu v hotovosti.