Navigace

Obsah

Obec Horní Studénky obdržela v roce 2021 dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu na podporu JSDH 2021 – Dotačního titulu „Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021“ na akci

„Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH Horní Studénky“
– prostředky pro čerpání.

Celková výše neinvestiční dotace: 13 000,- Kč

publicita

čerpadlo