Navigace

Obsah

logoPOVolkraj

Obec Horní Studénky obdržela v roce 2023 z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2023

- z dotačního titulu 01_01_01_Podpora budování a obnovy infrastruktury obce na akci „Oprava místních komunikací v obci Horní Studénky“ neinvestiční dotaci ve výši 600 000 Kč

- z dotačního titulu 01_01_03_Podpora přípravy projektové dokumentace na akci „Projektová dokumentace technického zhodnocení budovy ZŠ a MŠ Horní Studénky“ investiční dotaci ve výši 160 000,- Kč