Navigace

Obsah

logologoPOV2024

Obec Horní Studénky obdržela v roce 2024 z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2024

- z dotačního titulu 01_01_02_Podpora zpracování územně plánovací dokumentace na akci „Územní plán Horní Studénky“ investiční dotaci ve výši 121 000,- Kč