Navigace

Obsah

Obec Horní Studénky obdržela v roce 2017  neinvestiční dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu na podporu JSDH a SDH 2017 – Dotačního titulu „Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2017“ na částečnou úhradu výdajů na akci:

"Rekonstrukce přívěsného vozíku PS 12“

Celkové předpokládané náklady:   40.000,- Kč

Neinvestiční dotace Olomouckého kraje:  20.000,- Kč

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1