Navigace

Obsah

Termín voleb do zastupitelstva obce je stanoven na 5. a 6. října 2018

 

Zápis o výsledku hlasování do zastupitelstva obce Horní Studénky

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí 2018

Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí

Oznámení o svolání 1. zasedání okrskové volební komise

Informace o počtu a sídle volebního okrsku Horní Studénky

Stanovení minimálního počtu členů volební komise v obci Horní Studénky

Počet členů zastupitelstva obce Horní Studénky pro volební období 2018 - 2022

 

Vzory, další informace, harmonogram úkolů a lhůt:  www stránky ministerstva vnitra 

Informace k volbám do zastupitelstev obcí konaných v roce 2018

Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů pro obce správního obvodu Zábřeh

 

VZOR PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTA O VZDÁNÍ SE KANDIDATURY

VZOR PROHLÁŠENÍ ZMOCNĚNCE O ODVOLÁNÍ KANDIDÁTA