Navigace

Obsah

Obec Horní Studénky obdržela v roce 2019 Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu životního prostředí na akci:

"Posílení zdroje pitné vody pro obec Horní Studény - II. etapa“

Základ pro stanovení podpory: 428 582,- Kč

Investiční dotace SFŽP:   257 149,- Kč

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz              www.mzp.cz

logo