Navigace

Obsah

Tab. č. 1.     Údaje v Kč

 

Název projektu
Rok realizace
Celkové náklady
Výše obdržené dotace
Poskytovatel dotace/název dotačního programu
Plynovod
2000
Prodán SMP
2 027 000,00
Státní fond
Vodovod
2003
14 040 937,6
8 012 080,00
Mze
Kanalizace a ČOV
2004
16 359 085,0
8 686 992,00
Mze
6 BJ z budovy ZŠ
2004
7 350 661,00
1 919 999,00
SFRB
Vodovod Na Výsluní
2006
466 149,20
430 000,00
Olomoucký kraj
Zasíťování 5 stavebních míst
2007
1 971 449,00
320 000,00
MMR
Úprava vstupu do kostela a ambity
2009
753 787,00
665 854,01
SZIF
Úprava vstupu do kostela sv.Linharta
2009
753 787,00
665 854,01
SFIF
Umístění informačních radarů
2009
205 599,00
60 000,00
Olomoucký kraj
Rekonstrukce sloupu nejsvětější Trojice
2010
205 700,00
154 000,00
Ministerstvo kultury, podpora obnovy nemovitých kulturních památek prostřednictvím ORP
Rekonstrukce kříže u obecního úřadu
2010
133 560,00
93 000,00
MMR, podpora obnovy venkova
Úspory energie v ZŠ a MŠ – 1.etapa výměna tvorových výpní
2010
1 000 099,00
500 000,00
POV Olomouckého kraje
Obnova nemovité kulturní památky – kříž u kostela sv.Linharta
2011
91 080,00
81 000,00
Ministerstvo kultury/
Podpora obnovy nemovitých kulturních památek prostřednictvím ORP