Obsah

Obec Horní Studénky obdržela v roce 2020 dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu na podporu JSDH 2020 – Dotačního titulu „Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020“ na akci „Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení pro JSDH Horní Studénky“ – prostředky pro osvětlení místa zásahu.

 Celková výše dotace Olomouckého kraje činí:  56 000,- Kč

z toho: investiční část 28 000,- Kč

neinvestiční část 28 000,- Kč

logo

Stránka

  • 1

vývěska OÚ

vývěska OÚ

elektrocentrála

elektrocentrála

elektrocentrála

elektrocentrála

prostředky pro osvětlení místa zásahu

prostředky pro osvětlení místa zásahu

prostředky pro osvětlení místa zásahu

prostředky pro osvětlení místa zásahu

prostředky pro osvětlení místa zásahu

prostředky pro osvětlení místa zásahu

prostředky pro osvětlení místa zásahu

prostředky pro osvětlení místa zásahu

prostředky pro osvětlení místa zásahu

prostředky pro osvětlení místa zásahu

prostředky pro osvětlení místa zásahu

prostředky pro osvětlení místa zásahu

prostředky pro osvětlení místa zásahu

prostředky pro osvětlení místa zásahu

 


Stránka

  • 1