Navigace

Obsah

Obec Horní Studénky obdržela v roce 2020 neinvestiční dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje – Dotačního titulu „Podpora venkovských prodejen" na akci „Podpora prodejen smíšeného zboží v obci Horní Studénky".

 Celková výše neinvestiční dotace Olomouckého kraje:  46 500,- Kč

logo

POV_2020

Stránka

  • 1

 

 

 

 


Stránka

  • 1