Navigace

Obsah

Obec Horní Studénky obdržela v roce 2021 Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na akci:

"Horní Studénky - Zhlaví vrtů HHS1, HHS2 a jejich trubní a elektrické připojení do ÚV"

Základ pro stanovení podpory: 2 882 491,20 Kč

Investiční dotace SFŽP:         2 305 993,- Kč tj. 80%

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz              www.mzp.cz

sfžpmzp