Navigace

Obsah

13.1 Vzory licenčních smluv

V současné době Obec Horní Studénky žádné licenční smlouvy neposkytuje.

 

13.2 Výhradní licence
V současné době nejsou pro Obec Horní Studénky poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.