Navigace

Obsah

Volby do Evropského parlamentu proběhnou

v pátek 24.5.2019 od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 25.5.2019 od 8:00 do 14:00 hodin.

 Voličem může být:

a) občan ČR s trvalým pobytem v ČR, kterému nejpozději 25.5.2019 bude 18 let. Může hlasovat  v místě trvalého pobytu nebo na voličský průkaz na území ČR.

b) občan ČR žijící v zahraničí, kterému nejpozději 25.5.2019 bude 18 let. Musí hlasovat pouze ve volebních místnostech na území ČR (není možné hlasovat na zastupitelských úřadech ČR). Tento volič, pokud je zapsán ve zvláštním seznamu na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí (a bude se i nadále zdržovat v zahraničí), může na tomto zastupitelství požádat  o voličský průkaz osobně do 22.5.2019 nebo písemně do 17.5.2019 a s voličským průkazem odvolit na území ČR v jakémkoli volebním okrsku ve dnech voleb. Nebo může požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem ČR v zahraničí (do budoucna se bude zdržovat na území ČR), obdrží potvrzení o vyškrtnutí a toto předloží obecnímu úřadu v místě jeho trvalého pobytu do 22.5.2019 nebo ve dnech voleb přímo ve volební místnosti. Podrobné informace na stránkách www.mvcr.cz, odkaz volby – volby do Evropského parlamentu.

c) občan jiných členských států EU, kterému nejpozději 25.5.2019 bude 18 let,  za těchto podmínek:  je k 25.5.2019 přihlášen nejméně 45 dní k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR (nejméně od 10. dubna 2019), nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva a je u příslušného obecného úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Zda je tento typ voliče zapsán v seznamu voličů se řídí podle toho, zda již hlasoval v minulých volbách do Evropského parlamentu před pěti lety, nebo hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí v říjnu v roce 2018 anebo který ještě nehlasoval vůbec. Možnosti zapsání do seznamu voličů a další důležité podrobné informace jsou na stránkách www.mvcr.cz, odkaz volby – volby do Evropského parlamentu.

Voličské průkazy:

O vydání voličských průkazů může volič  požádat osobně od vyhlášení voleb do 22.5.2019 anebo písemně do 17.5.2019. O voličský průkaz je dobré požádat, pokud volič chce volit a neví, zda-li bude ve dnech voleb v místě trvalého pobytu nebo např. bude plánovaně v nemocnici.

Vzor žádosti s podmínkami je na stránkách www.zabreh.cz pod odkazem volby do Evropského parlamentu.

INFORMACE PRO CIZINCE

20.3.2019 - Stanovení minimálního počtu členů volební komise

3.4.2019 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Evropského parlamentu

25.4.2019 - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

6.5.2019 - Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2019

27.5.2019 - Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019 v obci Horní Studénky