Obsah

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 
V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.