Obsah

Obec Horní Studénky obdržela v roce 2022 dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu na podporu JSDH 2022, dotačního titulu „Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2022“ na akci „Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH Horní Studénky“ – spojové prostředky.

Celková výše neinvestiční dotace: 1 800,- Kč

Celková výše investiční dotace: 17 500,- Kč

olkraj

vysílačkavysílačkapublicitaauto