Obsah

Obec Horní Studénky obdržela v roce 2019 neinvestiční dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu na podporu JSDH 2019 – Dotačního titulu „Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019“ na akci „Pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení pro JSDH Horní Studénky zřízené obcí Horní Studénky“ – prostředky pro hašení a čerpání.

 Celková výše neinvestiční dotace Olomouckého kraje:  17.500,- Kč

logo

Stránka

  • 1

foto1

foto1

foto2

foto2

 

 

 


Stránka

  • 1