Obsah

Obec Horní Studénky obdržela v roce 2021 dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu na podporu JSDH 2021 – Dotačního titulu „Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2021“ na akci

„Pořízení dopravního prostředku pro JSDH Horní Studénky“

Celková výše investiční dotace: 100 000,- Kč

publicita

DA