Navigace

Obsah

Obecně závazné vyhlášky obce Horní Studénky schválené zastupitelstvem obce Horní Studénky

AKTUÁLNĚ PLATNÉ

HORNÍ STUDÉNKY - PLATNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY zveřejněné ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

1/2023  OZV o místním poplatku ze psů

2/2023  OZV o místním poplatku z pobytu

3/2023 OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Horní Studénky č. 5/2019, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce (OZV č. 03/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství)

Obecně závazná vyhláška č.3/2018 - požární řád

Řád veřejného pohřebiště obce Horní Studénky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce

Směrnice definující pravidla pro stanovení ceny stočného 5.3.2010

 

NEPLATNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství - schváleno 24.2.2022

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o místním poplatku za systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Horní Studénky č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška obce Horní Studénky č. 3/2019, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Horní Studénky č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu

             Přiznání místního poplatku z pobytu - čtvrtletí

Obecně závazná vyhláška obce Horní Studénky č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Horní Studénky č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce HORNÍ STUDÉNKY

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o místním poplatku z ubytovací kapacity

        Přihláška k registraci místního poplatku z ubytovací kapacity

        Přiznání místního poplatku z ubytovací kapacity - čtvrtletní

Obecně závazná vyhláška obce Horní Studénky č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV č. 1/2016 o nočním klidu

OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce HORNÍ STUDÉNKY

OZV poplatek za psy je  zde ke stažení

OZV poplatek za užívání veřejného prostranství je zde ke stažení

OZV č. 2/2015 o místním poplatku za systém sběru, přepravy, ... komunálního odpadu

OZV č. 1/2012 - sběr a svoz komunálního odpadu je zde ke stažení

OZV č.1/2013, kterou se mení OZV č.1/2012 je zde ke stažení