Obsah

Platby na účty úřadu

Obec  dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtu. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.

 Bezhotovostní platby

  • Číslo účtu: 13 628 841/0100
  • bankovní spojení: Komerční banka
  • Abychom Vaši platbu mohli správně identifikovat, používejte prosím níže uvedený variabilní a specifický symbol
  • variabilní symbol pro platbu: číslo popisné
  • specifický symbol pro platbu: komunální odpad              1337
  •                                             voda                                 2310 
  •                                             stočné                              2321
  •                                             nájem bytu                        3612
  •                                             nájem nebytových prostor   3613    

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech. 
 

pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 16:30
     
středa 8:00 - 11:30 12:30 - 16:30
čtvrtek 8:00 - 11:30 12:30 - 15:30
pátek 8:00 - 11:30 12:30 - 15:30

Poplatky

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce

poplatky na rok 2016

                                                                                                    Splatnost

komunální odpad-osoby s trvalým pobytem v obci 350,- Kč/osoba/rok 30.6.2016
komunální odpad rekreační objekty 350,- Kč/rok/ objekt

30.6.2016

nájem vodoměru  200,- Kč/rok  31.3.2016
voda (odečet k 31.12.+30.6.)  17,- Kč/m3  31.3.+30.9.2016
 stočné-osoby s trvalým pobytem v obci  1000,-Kč/osoba/rok  30.6.2016
 stočné rekreační objekty  1170,- Kč/objekt/rok  30.6.2016
 poplatek za psa  150,-Kč za prvního a 200,-Kč za každého dalšího

 30.6.2016