Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Mgr. Josefa Mináře, kterému jsou podřízeni:
 

  • Blanka Šanovcová - účetní obce
  • pracovníci vykonávající veřejně prospěšné práce

 

Složení zastupitelstva obce po ustavujícím zasedání dne 5.11.2018

Mgr. Josef Minář - starosta

Miroslav Fait - místostarosta

Marcela Macková

Marie Minářová

Miloslav Nezbeda

Miroslav Rýznar

Bc. Zdeňka Turková


Složení výborů:

Kontrolní výbor :

 

Finanční výbor:

 

Kulturněsociální výbor