Obsah

V srpnu 2012 byla dokončena akce:"Revitalizace hřiště". Obec na tuto akci obdržela příspěvek Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 400 000 Kč.

Stránka

  • 1

 

 

 

 


Stránka

  • 1