Obsah

Obec Horní Studénky obdržela v roce 2017  neinvestiční dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2017 – Dotačního titulu Podpora budování a obnovy infrastruktury obce na projekt:

"Rekonstrukce OÚ Horní Studénky - I. etapa“

Celkové předpokládané náklady: 712.000,- Kč

Neinvestiční dotace Olomouckého kraje:   300.000,- Kč

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1