Obsah

Rozpočet obce Horní Studénky včetně změn je uveden ZDE

Rozpočet obce Horní Studénky  na rok 2021 byl schválen zastupitelstvem obce dne 18.12.2020 pod č. usnesení 2020/14/261.

2020/14/261   

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Horní Studénky na rok 2021 dle                  přílohy č.7 jako schodkový.

                        Příjmy běžného roku: 6 473 672,- Kč

                        Výdaje běžného roku: 8 144 249,- Kč

                        Saldo (rozdíl) příjmů a výdajů běžného roku: - 1 670 577,- Kč

                        Financování (zapojení vlastních prostředků z minulých let): 1 670 577,- Kč